EKSPOL 80 GA

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL 80 GA

- Nem alıcı
- Plastik hammaddesi içeren ürünlerde(Poşet, çuval, boru, pe levha) üretiminde nem alıcı olarak kullanılır.
- Tehlikeli ürün değildir.
- Gıda ile temasa uygun degildir.