Katkı Masterbatch

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL WHITE MB 25

%25 TİO2 içeren, Polietilen reçineli ürün

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL WHITE MB 40

%40 TİO2 içeren, Polietilen reçineli ürün

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL WHITE MB 50

%50 TİO2 içeren, Polietilen reçineli ürün

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL WHITE MB 60

%60 TİO2 içeren, Polietilen reçineli ürün

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL WHITE MB 70

%70 TİO2 içeren, Polietilen reçineli ürün

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL 80 GA

Nem Alıcı

Eksim Polimer
Katkı Masterbatch

EKSPOL OPTIBRIGHT OB2

Sarılık Efektini Azaltan Optik Beyazlatıcı MB